An age-old Ngāi Tahu love story, set in the waters of the Arahura river, comes to life. He Kura e Huna Ana traces the tragic love story of the beautiful Waitaiki and her husband Tamaahu who are torn apart by Poutini, the taniwha.

This stunning modern interpretation of the old Māori legend is presented entirely in te reo Māori and presents a dual narrative: the origin myth of pounamu and a modern-day story about a young woman who must find a way to deal with the issues and mounting pressures that face her, practically and spiritually.

He Kura E Huna Ana enriches both narratives, demonstrating that strength comes from an acknowledgement of origins and connections with loved ones and ancestors.

He kōrero tahito tēnei o Ngāi Tahu, o te awa tipua o Arahura, o te pounamu. Ko He kura e huna ana he kōrero e ruku ana i te aroha mutunga kore o Tamaahua mō Waitaiki, ā, i kahakina e Poutini te taniwha. 

Ko te reo te kaupapa, ko te tūāpapa o te kōrero tahito ko te pounamu. Koia te whakawhenumitanga o te ao o tuawhakarere ki te ao hurihuri nei kia whai hua ai ēnei kōrero a ngā tipuna. Hei arataki hoki i a Hine i roto i ngā tini putanga kētanga o te wā. He mea mihi a He kura e huna ana ki ngā kōrero tuku iho hei ārahi i te tangata mā te ako, te mau, te whai i ēnei kōrero. 

The Forge is proud to host Māori theatre company Taki Rua.